Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Tổng điểm luyện tập : 0/56
Chọn tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu đúng.
Chọn tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu đúng.
Bạn chưa làm bài này
Ghép các danh từ sử dụng ‘s/ ’hoặcof.
Ghép các danh từ sử dụng ‘s/ ’hoặcof.
Bạn chưa làm bài này
Chọn phương án đúng để hoàn thành câu.
Chọn phương án đúng để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các cụm sau sử dụng sở hữu cách ’s.
Viết lại các cụm sau sử dụng sở hữu cách ’s.
Bạn chưa làm bài này
Kích chuột vào lỗi sai trong mỗi câu dưới đây và sửa lại.
Kích chuột vào lỗi sai trong mỗi câu dưới đây và sửa lại.
Bạn chưa làm bài này
Click các từ có thể thay thế và thay chúng bằng one/ ones.
Click các từ có thể thay thế và thay chúng bằng one/ ones.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với so/ not.
Điền vào chỗ trống với so/ not.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại câu sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc và dạng sở hữu ’s/ ’hoặc of như ví dụ.
Viết lại câu sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc và dạng sở hữu ’s/ ’hoặc of như ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay