loading...
Đóng

The Big Caption 54

Giới thiệu: Tăng cường khả năng tư duy bình luận, sáng tạo và tiếng Anh của trẻ em qua việc viết câu thoại cho tranh..

Thời gian gửi bài còn lại là: 0 ngày.

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. ninjagosup...

Gửi lúc: 2016-06-10 09:36:37

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

2. thegoldenk...

Gửi lúc: 2016-06-10 09:55:32

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

3. thongminh2...

Gửi lúc: 2016-06-10 10:32:33

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

4. ngocquynhh...

Gửi lúc: 2016-06-10 10:51:55

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

5. khangbdphu...

Gửi lúc: 2016-06-10 11:28:28

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này