loading...
Đóng

The Big Caption 57

Giới thiệu: Tăng cường khả năng tư duy bình luận, sáng tạo và tiếng Anh của trẻ em qua việc viết câu thoại cho tranh..

Thời gian gửi bài còn lại là: 0 ngày.

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. thuyduong1...

Gửi lúc: 2016-09-16 12:33:03

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

2. ngochanh4a

Gửi lúc: 2016-09-16 15:34:08

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

3. aorachsoco...

Gửi lúc: 2016-09-16 17:21:32

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

4. haivan1502

Gửi lúc: 2016-09-16 18:47:32

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

5. haxuan.160...

Gửi lúc: 2016-09-16 19:12:52

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này