loading...
Đóng

The Big Caption 59

Giới thiệu: Tăng cường khả năng tư duy bình luận, sáng tạo và tiếng Anh của trẻ em qua việc viết câu thoại cho tranh..

Thời gian gửi bài còn lại là: 0 ngày.

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. nguyenhieu...

Gửi lúc: 2016-11-11 10:35:22

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

2. nguyenlyki...

Gửi lúc: 2016-11-11 11:02:13

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

3. dlinh129

Gửi lúc: 2016-11-11 11:17:13

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

4. dungpaul

Gửi lúc: 2016-11-11 11:20:27

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

5. ngochuyen2...

Gửi lúc: 2016-11-11 11:45:51

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này