loading...
Đóng

Lần 56 - That Girl

Giới thiệu: Các bạn hãy hát bài hát được đưa ra rồi quay video hoặc thu âm để gửi lên TiếngAnh123 cho giáo viên và các thành viên VIP chấm điểm nhé!.

^_^ Mời bạn đọc kĩ Nội Quy trước khi gửi bài! ^_^

Nghe bài hát

Đầu tiên các bạn hãy nghe bài hát phía dưới trước nhé!

Lời bài hát:
That-girl
 
There's a girl but I let her get away
It's all my fault cause pride got in the way
And I'd be lying if I said I was ok
About that girl the one I let get away
I keep saying no
This can't be the way we're supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta
Speak up if you want somebody
Can't let him get away, oh no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling every day
No no no no
There's no hope for the broken heart
No no no no
There's no hope for the broken
There's a girl but I let her get away
It’s my fault cause I said I needed space
I've been torturing myself night and day
About that girl, the one I let get away
I keep saying no
This can't the way it's supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get
There's gotta be a way
To get you close to me
You gotta
Speak up if you want somebody
Can't let him get away, oh no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling every day
No no no no
There's no hope for the broken heart
No no no no
There's no hope for the broken
No home for me
No home cause I'm broken
No room to breathe
And I got no one to blame
No home for me
No home cause I'm broken
About that girl the one I let get away
So you better
Speak up if you want somebody
Can't let him get away oh no no
You don't wanna end up sorry
The way that I'm feeling everyday
No no no no
There's no hope for the broken heart
No no no no
There's no hope for the broken
You don't wanna lose at love
It's only gonna hurt too much
You don't wanna lose at love
It's only gonna hurt too much
You don't wanna lose at love
Cause there's no hope for the broken
About that girl the one I let get away
Thu âm

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmChỉ tài khoản VIP mới thấy mục này