Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 6: Present Simple (cont.) (Thì hiện tại đơn)
Trong bài học này, các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về dạng thức và cách dùng thì hiện tại đơn của động từ thường.
Các bài tập về thì hiện tại đơn
0/69
Các bài tập về thì hiện tại đơn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay