loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/69
Hoàn thành câu sử dụng dạng rút gọn của
Hoàn thành câu sử dụng dạng rút gọn của "do not" hoặc "does not".
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu hỏi và trả lời theo mẫu.
Hoàn thành câu hỏi và trả lời theo mẫu.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành câu sử dụng những từ cho sẵn trong ngoặc đơn.
Hoàn thành câu sử dụng những từ cho sẵn trong ngoặc đơn.
Bạn chưa làm bài này
Từ nào có âm cuối được phát âm như sau.
Từ nào có âm cuối được phát âm như sau.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sau như trong ví dụ.
Viết lại các câu sau như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống sử dụng động từ cho dưới đây, sau xếp thứ tự các bức tranh từ 1 đến 5.
Điền vào chỗ trống sử dụng động từ cho dưới đây, sau xếp thứ tự các bức tranh từ 1 đến 5.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng các từ trong ngoặc đơn.
Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng các từ trong ngoặc đơn.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này