Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 5: Present Simple - to be (Thì hiện tại đơn của động từ to be)
Trong bài học này, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ về các dạng thức và cách dùng của động từ \"to be\" ở thì hiện tại đơn.
Các bài tập về thì hiện tại đơn - to be
0/53
Các bài tập về thì hiện tại đơn - to be
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay