loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/53
Bạn hãy trả lời xem những câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp.
Bạn hãy trả lời xem những câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ “to be” để viết những câu đúng sự thật về bạn.
Bạn hãy điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ “to be” để viết những câu đúng sự thật về bạn.
Bạn chưa làm bài này
Bạn hãy dùng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh.
Bạn hãy dùng từ cho sẵn viết thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Ghép câu trả lời với câu hỏi tương ứng.
Ghép câu trả lời với câu hỏi tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Dùng từ thông tin trong bản đồ, gợi ý và
Dùng từ thông tin trong bản đồ, gợi ý và "is, is not, are" hoặc "are not" hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng thông tin cho sẵn, chọn đáp án đúng trả lời mỗi câu hỏi sau.
Sử dụng thông tin cho sẵn, chọn đáp án đúng trả lời mỗi câu hỏi sau.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này