Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 7: Present Continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)
Trong bài học này, các bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn.
Các bài tập về thì hiện tại tiếp diễn
0/51
Các bài tập về thì hiện tại tiếp diễn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay