loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/51
Hình thành dạng đuôi -ing của những động từ sau.
Hình thành dạng đuôi -ing của những động từ sau.
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Chuyển những câu sau sang dạng phủ định, sử dụng dạng rút gọn - isn't, aren't, 'm not.
Chuyển những câu sau sang dạng phủ định, sử dụng dạng rút gọn - isn't, aren't, 'm not.
Bạn chưa làm bài này
Viết câu hỏi và câu trả lời dạng ngắn cho những bức hình sau, sử dụng từ gợi ý.
Viết câu hỏi và câu trả lời dạng ngắn cho những bức hình sau, sử dụng từ gợi ý.
Bạn chưa làm bài này
Mô tả những bức tranh sau sử dụng những gợi ý cho dưới đây.
Mô tả những bức tranh sau sử dụng những gợi ý cho dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này