Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 10: Past simple (Thì quá khứ đơn)
Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình thức và cách sử dụng của thì quá khứ đơn.
Các bài tập về thì quá khứ đơn
0/38
Các bài tập về thì quá khứ đơn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay