Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 11: Past simple (cont.)
Trong bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về dấu hiệu nhận biết, các quy tắc biến đổi động từ sang thì quá khứ đơn và cách phát âm đuôi -ed của động từ ở thì quá khứ đơn.
Các bài tập về thì quá khứ đơn
0/92
Các bài tập về thì quá khứ đơn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay