loading...
Đóng
Unit 11: Past simple (cont.)
Trong bài học này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về dấu hiệu nhận biết, các quy tắc biến đổi động từ sang thì quá khứ đơn và cách phát âm đuôi -ed của động từ ở thì quá khứ đơn.
Các bài tập về thì quá khứ đơn
0/92
Các bài tập về thì quá khứ đơn
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này