Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Unit 12: Past continuous
Dạng thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn (past continuous) sẽ được giảng giải cụ thể tới các bạn trong bài học này.
Các bài tập về thì quá khứ tiếp diễn
0/58
Các bài tập về thì quá khứ tiếp diễn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay