loading...
Đóng
Unit 12: Past continuous
Dạng thức, cách dùng, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn (past continuous) sẽ được giảng giải cụ thể tới các bạn trong bài học này.
Các bài tập về thì quá khứ tiếp diễn
0/58
Các bài tập về thì quá khứ tiếp diễn
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này