Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học từ vựng Chủ đề: Các thành viên trong gia đình

Học từ vựng Chủ đề: Các tính từ miêu tả người và đồ vật

Học Ngữ Pháp Chủ đề: Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu

Học đọc Chủ đề: Gia phả

Học nghe Chủ đề: Cây gia đình

Học viết\nChủ đề: Các thành viên trong gia đình

Học phát âm Các âm: /u:/, /ʊ/, /ɔ:/, /ɒ/, /ɜ:/, /ə/

Học nóinChủ đề: Các thành viên trong gia đình

Bài kiểm tra

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay