Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học từ vựng Chủ đề: Các hoạt động hàng ngày

Học từ vựng Chủ đề: Trạng từ chỉ tần suất

Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn

Học đọc Chủ đề: Một ngày của tôi

Học nghe Chủ đề: Một ngày thông thường

Học viết Chủ đề: Các hoạt động hàng ngày

Học Phát âm Các âm: /ei/ /ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /əʊ/ /aʊ/

Học nóinChủ đề: Công việc hằng ngày của bạn

Bài kiểm tra

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay