loading...
Đóng

Months and Seasons in a Year

Trong phần từ vựng này chúng ta sẽ học tên của các tháng và các mùa trong một năm. Bạn đừng quên chạm vào loa để nghe và đọc theo cách phát âm các tháng và các mùa trong năm trước khi đến với phần bài luyện tập nhé.

Từ mới

Month

/mʌnθ/

Tháng

She has a two- month vacation every year.

January

/ˈdʒænjueri /

Tháng giêng, tháng một

His birthday is on January 25th.

February

/ˈfebrueri/

Tháng hai

It was a dull, cold February.

March

/mɑːrtʃ/

Tháng ba

The meeting will be in March.

April

/ˈeɪprəl /

Tháng tư

We will come back to New York in April.

May

/meɪ/

Tháng năm

We often start our summer vacation in May.

June

/dʒu:n/

Tháng sáu

I visited his grandfather in the countryside last June.

July

/dʒʊˈlaɪ/

Tháng bảy

The film festival will take place in July.

August

/ˈɔ:gəst/

Tháng tám

We're going to Australia on the first of August

September

/sepˈtembər/

Tháng chín

September 2nd is Vietnam’s Independence day.

October

/ɑːkˈtoʊbər/

Tháng mười

Halloween is an annual holiday, on October 31st.

November

/noʊˈvembər/

Tháng mười một

The factory opened last November.

December

/dɪˈsembər /

Tháng mười hai

It was one of the coldest Decembers ever.

Season

/ˈsi:zən/

Mùa

There are four seasons in a year in northern Vietnam.

spring

/sprɪŋ/

Mùa xuân

Many flowers bloom in spring.

Summer

/ˈsʌmər/

Mùa hè

In summer, the days are long and the nights are short.

Autumn

/ˈɔ:təm/

Mùa thu

I like autumn the most because the weather is very nice.

Winter

/ˈwɪntər/

Mùa đông

We often go skiing and make snowballs in winter.

Trước khi đến với phần luyện tập cho bài từ vựng về tháng và mùa, bạn hãy theo dõi đoạn clip dưới đây, hãy cố gắng đọc theo và ghi nhớ bạn nhé!

Quiz 1

loading...
Trò chơi luyện tập:

Nghe và gõ lại từ nghe được vào chỗ trống.

Hướng dẫn: Bạn hãy chạm vào loa để nghe từ cần gõ lại, chạm vào Hints (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, chạm vào Check (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.


loading ...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này