loading...
Đóng
Grammar
Trong bài học này, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu về cách dùng, dạng phủ định, nghi vấn của thì hiện tại đơn. Bạn hãy theo dõi kỹ phần bài giảng trước khi làm các bài luyện tập.

loading...
Bài luyện tập

loading...

loading...

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này