loading...
Đóng
Writing
Task:
Use these given pictures to tell a story about Mr and Mrs. Brown.
(Bạn hãy dùng những bức tranh cho sẵn dưới đây để kể một câu chuyện về ông bà Brown.)

Hints:
You can use some of the following phrases (Bạn có thể sử dụng những cụm từ dưới đây)
see a play (xem kịch)
see a movie (xem phim)
take a karate lesson (tập võ karate)
play cards (chơi bài)
go to the museum (đi đến bảo tàng)
go to the concert (đi xem hòa nhạc)
go dancing (đi khiêu vũ)
Example:

Monday is an example for you. (Ngày thứ hai là một ví dụ cho bạn).

(Bạn có thể viết bài lên mục phản hồi để chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com)

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này