loading...
Đóng
Speaking
In this speaking practice, you will see a picture and a text describing Peter's daily activities. Read the text aloud and record your voice.
(Trong phần luyện nói này, các bạn sẽ thấy một bức tranh và đoạn văn mô tả các hoạt động hằng ngày của Peter. Bạn hãy đọc to đoạn văn và ghi âm giọng đọc của bạn.)
Peter wakes up at seven o'clock, but he doesn't get up until 7.15. He has a shower and gets dressed. After breakfast, he cleans his teeth. He leaves the house at eight o'clock and catches the 8.15 train to Manchester. On the train, he does the crossword. He comes home at about half past six. After dinner, he washes up. Then he usually watches TV. He goes to bed at about 11.30.
(Bạn có thể gửi bài thu âm để chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com)

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmYêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này