Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học từ vựng Chủ đề: Cảm xúc và các biểu hiện

Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Học đọc Chủ đề: 'Một ngày tồi tệ' và 'cuộc sống ở Mỹ'

Học nghe Chủ đề: Những phút giây vui vẻ

Học viết Chủ đề: Mùa bạn yêu thích

Học phát âm Các phụ âm: /s/, /z/, /f/, /v/, /t∫/, /dʒ/

Học nói Chủ đề: Mọi người đang làm gì?

Bài kiểm tra

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay