Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Grammar

Countable and Uncountable Nouns
There is + …, There are + …
Bạn đang đến với phần ngữ pháp của bài học số 8 - Khóa Tiếng Anh Cơ Bản. Trong bài học này, bạn sẽ được làm quen với Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được; cấu trúc There is + …, There are + ... Bạn hãy theo dõi phần bài giảng trước khi đến với phần luyện tập phía dưới nhé!
Bài Giảng

loading...
Bài luyện tập

loading...

loading...

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay