Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

WRITING

How to make banana milkshake
Task:
Look at the picture and then write a short paragraph to describe the process of making Banana Milkshake basing on the given sentences.
(Bạn hãy xem bức hình dưới đây sau đó viết một đoạn văn ngắn miêu tả các công đoạn làm món Sữa lắc chuối dựa trên các câu cho sẵn.)

Suggestion:
You should use the following words to help you write the process:
(Bạn nên sử dụng những từ sau để giúp bạn viết các công đoạn:)

First: Trước tiên
Then, After that, Next: Sau đó, tiếp đó
Finally: Cuối cùng

For example:
First peel and slice the banana, then.....After that.....
(Bạn có thể viết bài lên mục phản hồi để chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com)

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay