Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học từ vựng Chủ đề: Các vật dụng hàng ngày

Học ngữ pháp Chủ đề: Mạo từ và Đại từ chỉ định

Học đọc Chủ đề: My Office + A vending machine

Học nghe Chủ đề: Furniture and housework

Học viết Chủ đề: "Describe your house"

Học phát âm các phụ âm: /r/ /m/ /h/ /n/ /l/ /ŋ/

Học nóinChủ đề: A flat for rent

Bài kiểm tra

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay