loading...
Đóng

Học từ vựng Chủ đề: Các vật dụng hàng ngày

Học ngữ pháp Chủ đề: Mạo từ và Đại từ chỉ định

Học đọc Chủ đề: My Office + A vending machine

Học nghe Chủ đề: Furniture and housework

Học viết Chủ đề: "Describe your house"

Học phát âm các phụ âm: /r/ /m/ /h/ /n/ /l/ /ŋ/

Học nói Chủ đề: A flat for rent

Bài kiểm tra

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này