loading...
Đóng

Review test 1-5

Listening Test 1

You are going to listen to the conversation between a researcher and William Anthony Barker. For the five questions below, listen to the recording carefully and choose the best answer.

(Bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa một nhà nghiên cứu và William Anthony Barker. Bạn hãy lắng nghe cẩn thận và chọn câu trả lời đúng nhất cho năm câu hỏi sau đây.)

Bạn lưu ý đọc trước các câu hỏi trong bài Quiz trước khi nghe audio!


loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này