loading...
Đóng

Review test 1-5

Listening Test 4

You are going to listen to some conversations. Listen to them carefully to choose the best answer for each question.

(Bạn sẽ được nghe một số đoạn hội thoại. Hãy chú ý lắng nghe và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.)

Bạn lưu ý đọc trước các câu hỏi trong bài Quiz trước khi nghe audio!


loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này