loading...
Đóng
Review test 1-5
Writing Test
For the writing test, you can choose ONE of the topics below.

(Bạn có thể chọn 1 trong số các chủ đề dưới đây.)

Topic 1: Write a paragraph (about 8-10 sentences) to describe daily activities of your family members.
Topic 2: Write a paragraph (about 8-10 sentences) to describe your best friend and tell why you like him/her.
(Bạn có thể viết bài lên mục phản hồi để chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com)

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này