loading...
Đóng
Review test 1-5
Speaking Test
The speaking test contains 2 tasks:
Task 1: Read the given passage and  record your voice.
Bạn hãy đọc đoạn văn cho sẵn  và ghi âm lại giọng nói của mình.
Avery active person
Alice is fourteen years old. She lives in a small house with her parents in a countryside. She spends a lot of time with her friends. She goes to parties, she goes to movies, and she goes to concerts. She also likes sports very much. She plays basketball, she plays baseball, and she plays volleyball. She is very healthy. As you can see, Alice is a very active person.
Task 2: You want to register for an English speaking club. To help you choose the best group to join in, the admins require you to answer three questions below. Record your voice and then submit here.
Bạn muốn đăng ký tham gia một câu lạc bộ nói tiếng Anh. Nhằm giúp các bạn có thể chọn được nhóm sinh hoạt phù hợp nhất, người quản lý của câu lạc bộ cần một số thông tin nên yêu cầu bạn trả lời 3 câu hỏi phía dưới. Bạn hãy trả lời, thu âm giọng nói của bạn và gửi tại đây.

(Bạn có thể gửi bài thu âm để chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com)

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic để thu âmYêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này