loading...
Đóng
Man's best friends
Reading Comprehension

Bạn hãy đọc bài thật kỹ trước khi trả lời các câu hỏi trong bài luyện tập bên dưới:

Bài dịch đang đóng.

  A Dorset couple, Andrew and Harriet Athay, got married with their dogs acting as best man and maids of honor on the big day because they had brought the couple together. Andrew and Harriet met when they were walking their respective pets along a beach. They started chatting when the dogs were playing with each other.

A very rare shark, which has only been seen on 40 occasions, has been eaten by a Filipino fisherman. The megamouth shark died in a net after it had been caught by mistake. The World Wildlife Fund, which wants to protect the sharks from extinction, tried to persuade the fisherman to let scientists have the body, but the fisherman insisted on using it to prepare a traditional Filipino dish called kinunot.

A Japanese restaurant is employing two parrots as waiters. The parrots take drinks orders from customers and repeat them to a waiter at the bar, who then brings the drinks to the table. The parrots had previously lived in a cage in a corner of the restaurant. One day the owner, Mr Otusaka, heard the parrots copying his customers' requests and after that, he trained them to actually take orders.

Rats may have a bad reputation, but, says a spokesman for the charity HeroRats, they are saving hundreds of lives in Africa because of their incredible sense of smell and intelligence. The rats are trained to detect mines and bombs lying in the ground. Being so small, they don't cause the mines to explode when they stand on them. They can also detect some diseases in humans.

Researchers from Newcastle University have discovered that farmers who are friendly and talk to their cows can boost milk production. They found that cows that had been given names by their farmers produced over 300 liters more milk a year than those which hadn't been named.

A dog called Scooby has appeared in court in a murder case. The animal's owner had been found dead in her flat and the family had asked for an investigation. Scooby, who had been in the flat, was brought into court to see how he would react to the man suspected of the crime. It barked very loudly. The police now need to decide if there is enough evidence to take the case further.

Reading Comprehension Quiz

Các bạn hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc trong bài luyện tập dưới đây nhé!


loading...
New words/phrases

Một số từ mới và cấu trúc bạn nên nhớ

Bài dịch đang đóng.

Maid of honor
/meɪd əvˈɑːnər/
(n. phr.)
Cô phù dâu
Should I choose her as my maid of honor?
Tôi có nên chọn cô ấy làm phù dâu cho tôi không nhỉ?
Best man
/best mæn/
(compound. n.)
Phù rể
A best man must always give a speech at weddings.
Phù rể luôn phải phát biểu trong các lễ cưới.
Pet
/pet/
(n.)
Thú cưng
They have several pets - a dog, two rabbits and a guinea pig and a pet snake.
Họ có khá nhiều con vật cảnh – một chú chó, hai con thỏ, một chú chuột lang và một con rắn.
Filipino
/ˌfɪlɪˈpiːnoʊ/
(n.)
Người Phi-líp-pin
I found an interesting video about Filipino culture on YouTube.
Tôi tìm thấy một đoạn băng rất thú vị về văn hóa của người Phi-líp-pin trên mạng YouTube.
Fisherman
/ˈfɪʃərmən/
(n.)
Người đánh cá
The Old Man and the Sea is the story of an epic battle between an old, experienced fisherman and a large marlin.
Ông Già và Biển Cả là một câu chuyện kể về cuộc chiến đầy tính sử thi giữa một ông lão đánh cá dày dặn kinh nghiệm và một con cá kiếm khổng lồ.
Cage
/keɪdʒ/
(n.)
Lồng, chuồng, cũi
I don't like seeing animals in cages.
Tôi không thích nhìn thấy động vật bị nhốt trong lồng.
Reputation
/ˌrepjuˈteɪʃn/
(n.)
Sự nổi danh, danh tiếng
The company has a worldwide reputation for quality.
Công ty này nổi tiếng trên toàn thế giới vì chất lượng của nó.
Mine
/maɪn/
(n.)
Mìn, địa lôi, thủy lôi
He was killed when his tank ran over a mine.
Anh ấy hy sinh khi chiếc xe tăng vương phải mìn.
Detect
/ dɪˈtekt/
(v.)
Dò ra, tìm ra
Radar equipment is used to detect enemy aircraft.
Các thiết bị sóng điện từ được sử dụng để dò tìm máy bay địch.
Act as Sb/Sth
Đóng vai trò là ai, cái gì
A Dorset couple got married with their dogs acting as best man and maids of honor on the big day.
Cặp đôi đến từ một vùng ven biển miền Nam nước Anh đã tiến hành hôn lễ với sự góp mặt của những chú chó trong vai trò phù dâu, phù rể.
Nobody can drive a car, so I have to act as a driver.
Không ai có thể lái xe cả, vì vậy tôi đành thực hiện vai trò của một tài xế bất đắc dĩ.
Walk Sb/Sth
Cùng đi với, dắt đi, dẫn đi
Andrew and Harriet met when they were walking their respective pets along a beach.
Andrew và Harriet gặp nhau khi họ cùng dẫn những con thú cưng của mình đi dạo dọc bờ biển.
I’ll walk you home.
Tôi sẽ đi bộ cùng bạn về nhà.
By mistake
Do sơ suất
The megamouth shark died in a net after it had been caught by mistake.
Sau khi sơ suất bị kẹt, con cá mập hàm rộng đã bị chết trong lưới.
I took your bag instead of mine by mistake.
Tôi đã sơ suất cầm nhầm chiếc túi của bạn thay vì chiếc túi của mình.
Protect Sth from Sth
Bảo vệ, che chở cái gì khỏi cái gì
The World Wildlife Fund wants to protect the sharks from extinction.
Quỹ bảo trợ động vật hoang dã thế giới muốn bảo vệ loài cá mập khỏi tuyệt chủng.
You need warm clothes to protect yourself from the cold.
Bạn cần áo ấm để bảo vệ chính mình khỏi cái lạnh.
Try to do Sth
Cố gắng làm gì
The World Wildlife Fund tried to persuade the fisherman to let scientists have the body.
Quỹ bảo trợ động vật hoang dã thế giới đã cố gắng thuyết phục người ngư dân trao phần xác con cá mập cho các nhà khoa học.
I tried to open the window.
Tôi đã cố gắng mở cánh cửa sổ.
Insist on doing Sth
Khăng khăng đòi làm gì
The fisherman insisted on using it to prepare a traditional Filipino dish called kinunot.
Người ngư dân kiên quyết đòi sử dụng cá để làm một món ăn truyền thống của người Phi-líp-pin có tên gọi kinunot.
She’ll insist on getting up early and playing her radio very loud.
Cô ấy khăng khăng đòi dậy sớm và bật đài thật to.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này