loading...
Đóng
HEALTH PROBLEMS
Listening comprehension
Hướng dẫn

1Bạn hãy chuẩn bị giấy, bút để có thể ghi nhanh lại những từ, ý chính trong khi nghe

2Đọc kỹ hướng dẫn, yêu cầu và câu hỏi trước khi nghe.

3Nghe lại bài kèm lời thoại nhiều lần sau khi hoàn thành bài tập.

Yêu cầu

Trong phần luyện tập bên dưới, các bạn lưu ý:

Từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 6, các bạn sẽ nghe Audio 1 là một đoạn hội thoại giữa hai người nói về mức độ căng thẳng của Alice trong một bài khảo sát về mức độ căng thẳng. Sau khi nghe, các bạn hãy lựa chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi nhé. Với bài tập này, các bạn hãy đọc thêm phần hướng dẫn trong phần quiz bên dưới, đây là hướng dẫn về mức độ đồng ý hay không đồng ý về các câu hỏi trong bài khảo sát được đánh số từ 1 tới 5:

Từ câu hỏi số 7 đến câu số 9, các bạn hãy nghe Audio 2 là một đoạn hội thoại khác giữa hai người đang hoàn thành một khảo sát về sức khỏe của một tờ tạp chí. Bạn hãy chú ý lắng nghe và xác định các thông tin đưa ra là Đúng hay Sai nhé:

Tiếp tục bài nghe, các bạn sẽ nghe lại đoạn hội thoại số 2 một lần nữa để trả lời câu hỏi từ số 10 đến số 14 nhé.

Listening comprehension quiz

Các bạn hãy trả lời các câu hỏi liên quan đến bài nghe trong bài luyện tập dưới đây nhé!


loading...
Transcript

Các bạn có thể nghe lại bài kèm lời thoại nhiều lần bằng cách nhấn vào nút dưới đây

Dialogue 1

A : Hey, honey, have you seen this?

B : What is it?

A : It's a survey in this magazine. It's called ''Are you stressed''?

B : No, I haven't seen it, but that's easy. I already know I'm not too stressed.

A : Yeah, Well, let's see. I'll ask you the questions, and you have to give me the number from one to five. One means you strongly disagree, five means you strongly agree. OK, Alice?

B : Yeah, all right. OK, let's go!

A : Number one: ''I sometimes have trouble sleeping and I feel tired during the day''. What's your answer?

B : hmm. Five means I strongly agree, right? Ok then. I'd probably say four.

A: Four, OK. Right. Number two: ''I find I'm working really hard, but not achieving enough.''

B: Another four, I suppose.

A: OK, number three: ''I often forget appointments, deadlines, and personal items.''

B: That one's definitely a five. I'm always forgetting stuff.

A: Yeah, I know. OK, five. Next number four: ''I worry a lot about my weight and looks.''

B: Um. I suppose I do worry about my weight. Let's say a four for that question.

A: Ok. Four. Next, number five: ''I sometimes get angry with my friends and argue with them.''

B: Hmm, no, that doesn't really sound like me - two for that one.

A: Ok then. Two. Well, Last one. Number six: ''I think I'm more stressed than most other people.''

B: You know, before this survey, I would have disagreed, but now I think I'd say four.

A: Great. OK. Let's see what you got. We have to add up all your scores to get a total. Wow! Look at this.

B: Oh, no ... I don't want to see.

Dialogue 2

A: Excuse me,

B: Yes?

A: I'm from Lifestyle magazine. We're doing a survey on health, and I was wondering if I could ask you a few questions.

B: Sure - go ahead.

A: OK. Can I have your name please?

B: I'm Tony.

A: Thanks. So, Tony. What do you often do for exercise?

B: Well, I jog every morning and I play tennis.

A: Tennis, OK...And what do you do to relax?

B: Um.. I listen to music, and do yoga.

A: OK. What about your diet?

B: I'm a vegetarian most of the time. But sometimes I have seafood.

A: And do you drink alcohol?

B: Once or twice a year - maybe at Christmas or New Year's

A: Do you smoke?

B: Absolutely not.

A: And what time do you go to bed?

B: Oh, I'm usually in bed by 10:15 pm. I start work early in the morning.

A: So how do you describe your lifestyle?

B: Oh, healthy - very healthy. And very boring.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này