Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 2: Greetings

Học cách chào hỏi hàng ngày

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
good /ɡʊd/
(adj)
: tốt
morning /ˈmɔːnɪŋ/
(n.)
: buổi sáng
afternoon /ˌɑ:ftəˈnu:n/
(n.)
: buổi chiều
evening /ˈiːvnɪŋ/
(n.)
: buổi tối
Mẫu câu cần nhớ
Good morning. Chào buổi sáng.
Good afternoon. Chào buổi chiều.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/8

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Choose the correct response.
Chọn lời đáp thích hợp.
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/6

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay