Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 7: Jobs and Workplaces

Học cách hỏi và trả lời thông tin nghề nghiệp và nơi làm việc

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
job /dʒɑ:b/
(n.)
: công việc
do /du:/
(v.)
: làm
a /ə/
(article)
: một
an /ən/
(article)
: một
Mẫu câu cần nhớ
What's your job? Bạn làm nghề gì?
What do you do? Bạn làm nghề gì?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn đáp án đúng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer.
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp.
0/4

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay