Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 11: Family (continued)

Học cách hỏi và trả lời thông tin về gia đình (tiếp)

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
father /ˈfɑ:ðər/
(n.)
: bố
mother /ˈmʌðər/
(n.)
: mẹ
he /hi/
(pron.)
: ông ấy, anh ấy
she /ʃi/
(pron.)
: bà ấy, chị ấy, cô ấy
Mẫu câu cần nhớ
How old is your (father)? (Bố) bạn bao nhiêu tuổi?
He's (50) years old. Bố tôi (50) tuổi.
Từ vựng tham khảo (số 51-100)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn từ đúng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/10

loading...
4
Listen and choose the correct options
Nghe và hoàn thành hội thoại
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay