Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 13: Apology

Học cách nói xin lỗi

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
oops /u:ps/
(exclam.)
: ôi
sorry /ˈsɔ:ri/
(exclam., adj.)
: xin lỗi
was /wəz/
(v.)
:
my /maɪ/
(det.)
: của tôi
Mẫu câu cần nhớ
Oops, sorry! Ôi, tôi xin lỗi.
I'm so sorry. Tôi thực sự xin lỗi.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay