Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 15: Days and Dates

Học cách hỏi và trả lời về thứ, ngày tháng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
day /deɪ/
(n.)
: thứ
today /təˈdeɪ/
(adv.)
: hôm nay
Monday /ˈmʌndeɪ/
(n.)
: thứ Hai
Tuesday /ˈtu:zdeɪ/
(n.)
: thứ Ba
Mẫu câu cần nhớ
What day is it today? Hôm nay là thứ mấy?
It's (Monday). Hôm nay là (thứ Hai).
Từ vựng tham khảo (số thứ tự 1-31)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
4
Listen and complete
Hoàn thành hội thoại
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay