Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 33: At a restaurant (continued)

Học cách chọn món, gọi món và gọi hóa đơn ở nhà hàng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
have /hæv/
(v.)
: lấy, ăn/uống
menu /ˈmenju:/
(n.)
: thực đơn
recommend /ˌrekəˈmend/
(v.)
: giới thiệu
something /ˈsʌmθɪŋ/
(pron.)
: cái gì đó
Mẫu câu cần nhớ
Could I have the menu, please? Cho tôi xem thực đơn với nhé.
Could you please recommend something to eat? Bạn có thể giới thiệu cho tôi món gì đó để ăn được không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Find the mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay