Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Lưu ý: 3 dấu sao trên mỗi Unit tượng trưng cho mức độ hoàn thành bài tập của học sinh.
1
Hello
Xin chào
0/550
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
2
Family
Gia đình
0/650
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
3
Face
Khuôn mặt
0/670
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
4
Body
Cơ thể
0/640
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 1
Ôn tập
0/520
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
5
Colors
Màu sắc
0/790
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
6
Shapes
Hình khối
0/600
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
7
Appearance
Ngoại hình
0/690
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
8
Clothes
Quần áo
0/810
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 2
Ôn tập
0/450
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
9
School things
Đồ dùng học tập
0/700
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
10
Classroom
Lớp học
0/600
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
11
Toys
Đồ chơi
0/870
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
12
Outdoor games
Các trò chơi ngoài trời
0/700
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Review 3
Ôn tập
0/440
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
13
Food
Thức ăn
0/700
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
14
Mealtime
Giờ ăn
0/600
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
15
Activities
Các hoạt động
0/1010
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
16
Music
Âm nhạc
0/900
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 4
Ôn tập
0/510
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
17
Places
Nơi chốn
0/870
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
18
Farm
Nông trại
0/770
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
19
Sports
Thể thao
0/850
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
20
Weather
Thời tiết
0/850
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 5
Ôn tập
0/550
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay