Tra từ
ANH VIỆT
loading...
Đóng
Đăng nhập

Hoặc sử dụng tài khoản

Đăng ký thành viên
mua thẻ VIP

Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Từ và cụm từ thuộc chủ đề "Vì một cộng đồng tươi đẹp hơn"

Từ vựng - Phần 1

Bài tập

Thực hành từ vựng 1

Bạn chưa làm bài này

Bài tập

Hướng dẫn giải bài tập sgk unit 4

Bạn chưa làm bài này

Từ và cụm từ thuộc chủ đề "Vì một cộng đồng tươi đẹp hơn" (tiếp)

Từ vựng - Phần 2

Bài tập

Thực hành từ vựng 2

Bạn chưa làm bài này

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Ngữ pháp

Bài tập

Thực hành ngữ pháp

Bạn chưa làm bài này

Cách phát âm các âm và cụm âm /ŋ/, /nt/ và /nd/ ở cuối từ

Phát âm

Bài tập

Thực hành phát âm

Bạn chưa làm bài này

Luyện tập 4 kĩ Năng
Chủ đề: Trải nghiệm tình nguyện

Chủ đề: Trải nghiệm tình nguyện

Luyện đọc

Bạn chưa làm bài này

Chủ đề: Làm tình nguyện và từ thiện

Chủ đề: Làm tình nguyện và từ thiện

Luyện nghe

Bạn chưa làm bài này

Thảo luận về phát triển cộng đồng

Thảo luận về phát triển cộng đồng

Luyện nói

Bạn chưa làm bài này

Viết thư ứng tuyển vị trí tình nguyện viên

Viết thư ứng tuyển vị trí tình nguyện viên

Luyện viết

Bạn chưa làm bài này

Tìm hiểu về một chương trình tình nguyện của Đại học Harvard.

Tìm hiểu về một chương trình tình nguyện của Đại học Harvard.

Tìm hiểu văn hoá

Bạn chưa làm bài này

loading
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập PC