loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
dễ
Chọn đáp án đúng hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
dễ
Chọn dạng đúng của động từ để hoàn thành bài đọc.
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Xác định câu Đúng hay Sai.
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Hoàn thành câu với động từ thích hợp ở dạng đúng.
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Khó
Chọn phần gạch chân sai trong mỗi câu.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này