loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/16
Nghe và chọn từ mà em nghe thấy trước.
Bạn chưa làm bài này
Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Thu âm và so sánh.
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này