loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/45
Hãy nghe và nối từ với nghĩa và từ loại tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Nghe và sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Nối từ với nghĩa tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
Điền dạng đúng của từ vào chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này