loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/45
Hãy nghe và nối từ với nghĩa và từ loại tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Nghe và sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.
Bạn chưa làm bài này
Ghép từ với giải thích đúng.
Bạn chưa làm bài này
Nghe và chọn nghĩa đúng của từ.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành mỗi câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này