loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/68
dễ
Nối lời khuyên với tình huống tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng.
Bạn chưa làm bài này
Kéo và thả các từ cho sẵn vào đúng vị trí.
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ đúng để hoàn thành chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành chỗ trống sử dụng dạng đúng của “must” và “have to”.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ trong ngoặc để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này