loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/80
Phân loại từ mang nội dung và từ chức năng trong câu.
Bạn chưa làm bài này
Nghe và xác định xem từ nằm trong chỗ trống được đọc nhấn mạnh hay không được đọc nhấn mạnh.
Bạn chưa làm bài này
Nghe và thu âm so sánh
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này