loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/55
Hãy nghe, ghép từ với nghĩa và từ loại tương ứng.
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái cho sẵn để tạo thành từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Nghe, điền từ còn thiếu vào chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ khác loại với các từ còn lại.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng nhất.
Bạn chưa làm bài này
Kéo và thả các từ vào vị trí đúng.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này