loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/50
Hãy nghe và sắp xếp các chữ cái để được từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn phương án miêu tả đúng bức tranh.
Bạn chưa làm bài này
Nối cụm từ ở bên trái với định nghĩa tương ứng ở bên phải
Bạn chưa làm bài này
Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Kéo và thả các cụm từ vào đúng vị trí.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này