Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Lưu ý: 3 dấu sao trên mỗi Unit tượng trưng cho mức độ hoàn thành bài tập của học sinh.
1
School
Trường học
0/800
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
2
Days of the week
Ngày trong tuần
0/960
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
3
Jobs
Nghề nghiệp
0/670
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
4
Personalities
Tính cách
0/620
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 1
Ôn tập
0/400
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
5
House
Ngôi nhà
0/670
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
6
Furniture
Đồ đạc
0/810
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
7
Bathroom
Phòng tắm
0/680
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
8
At home
Ở nhà
0/770
Review 2
Ôn tập
0/620
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
9
Feelings
Cảm xúc
0/670
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
10
Hobbies
Sở thích
0/680
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
11
Health
Sức khỏe
0/720
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
12
Personal Hygiene
Vệ sinh cá nhân
0/710
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 3
Ôn tập
0/600
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
13
Vegetables
Rau củ
0/710
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
14
Fruits
Hoa quả
0/730
15
Mealtime
Giờ ăn
0/700
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
16
Shopping
Mua sắm
0/780
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
Review 4
Ôn tập
0/620
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
17
Road safety
An toàn trên đường
0/740
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
18
Transportation
Phương tiện giao thông
0/750
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
19
Seasons
Các mùa
0/660
Phonics
Âm
Numbers
Chữ số
Words
Từ vựng
Sentences
Mẫu câu
20
Holiday
Kỳ nghỉ
0/750
Review 5
Ôn tập
0/490
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
Vào làm bài
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay