loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/35
dễ
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.
Bạn chưa làm bài này
dễ
Chọn câu đúng
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ đã cho
Bạn chưa làm bài này
Trung bình
Xác định câu đã cho là Đúng hay Sai
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
Bạn chưa làm bài này
Khó
Viết câu có nghĩa sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này