loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/10
Nối âm thanh ở bên trái với cụm từ đúng ở bên phải
Bạn chưa làm bài này
Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Bạn chưa làm bài này
Hãy nghe và thu âm lại các từ, cụm từ, câu.
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này