loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/27
Hãy nghe và nối từ với nghĩa và từ loại tương ứng
Bạn chưa làm bài này
Nghe và sắp xếp các chữ cái đã cho thành từ đúng
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này